f 09-7661070 רחוב ויצמן 130 כפר-סבא ליצירת קשר:

השפעת הדולר על המדד, הריבית והמשכנתא

כולנו נחשפנו לשפל השיא אליו הגיע הדולר בעקבות משבר הקורונה, אבל האם כולנו מבינים מה זה אומר מבחינה כלכלית?
האם אנחנו מבינים את השפעות הדולריזציה של ישראל, כלומר כיצד משפיע הנוהג הישראלי לאמץ את המטבע האמריקאי כיחידת מידה פיננסית?
ובכלל, האם אנו ערים להשפעה של שער החליפין על הכלכלה של האדם הפרטי ועל כל חברה, ארגון או ישות עסקית?
במדריך שלפניכם נדון בהיבטים הבסיסיים עליהם משפיע שער הדולר, וננתח את ההשלכות האפשריות של תנודות בערכו.

הדולר בשפל של 12 שנים עם ערך של (3.3530) 1.9.2020

הדולר בשפל של 12 שנים עם ערך של 3.3530
קרדיט: Hamara – Dollar to Shekel Calculator

השפעת שער הדולר על המחירים בישראל נמדדת כתמסורת

 

השפעתו העצומה של שער הדולר על הכלכלה בישראל, ובפרט על המחירים של סחורות ומוצרים במדינה משתקפת במונח כלכלי שקרוי 'תמסורת'.

התמסורת משער החליפין של הדולר למחירים, פירושה שינוי במחירים הנגרם כתוצאה מהתנודות המתרחשות בשער החליפין.

רמת התמסורת, מהירות השתנותה והערוצים דרכם היא משפיעה על המשק, מאפשרים לזהות את מגמות האינפלציה הצפויות בעקבות שינויים בשער הדולר.

ככל שהדולריזציה בישראל גוברת, ויותר חברות וארגונים בישראל מתמחרים את מוצריהם ושירותיהם במט"ח – כך התמסורת עולה.

גורמים נוספים שמשפיעים על התמסורת כוללים, בין היתר, את מידת התיעוש במדינה (שעלייתה מפחיתה את רמת התמסורת), ואת קיומו של משטר המסדיר את יעדי האינפלציה במשק (שגם הוא משפיע על הפחתה בתמסורת).

עוד משפיעים על רמת התמסורת גם מידת התחרות בשוק, מבנהו ומערך שירותי הלוגיסטיקה במדינות עמן מתנהלים קשרי מסחר של ייבוא.

 

השינויים בתמסורת בישראל במהלך השנים האחרונות

מניתוח נתונים כלכליים של השנים האחרונות עולה, כי התמסורת משער הדולר לאינפלציה עלתה מאז שנת 2017 לרמה של כ-25%, לאחר תקופה ממושכת שבמהלכה רמתה הייתה זניחה.

פירושו של דבר שכל שינוי בשיעור של 1% בשער הדולר גורם לתנודה של כ-0.25% במחירים בתוך חצי שנה.

עוד ניתן לראות שאם בשנים האחרונות הייתה נטייה לעלייה גבוהה יותר בתמסורת בעקבות פיחות, ביחס לתמסורת מייסוף, הרי שמגמה זו התהפכה לאחרונה.

במילים אחרות, בשונה מהמצב בשנים האחרונות, כעת חברות ישראליות נוטות להוריד את מחירי הסחורות והשירותים שהן מציעות בעקבות ייסוף – יותר מאשר נטייתן להעלות מחירים כתגובה לפיחות.

ההשערה הרווחת היא ששינוי זה נובע כתוצאה מהתגברותה של התחרות במשק, המניעה חברות להוריד מחירים כאשר עלויות הייצור פוחתות, על מנת להיאבק של מקומן בנתח שוק הצרכנים.

 

הצמדת ההלוואות לדולר משפיעה על גובה ההחזרים שכולנו משלמים

ערוץ נוסף דרכו משפיעות התנודות בשער הדולר על הכיס של מרבית הישראלים, היא באמצעות הצמדת ההלוואות לערך הדולר.

הצמדתה של הלוואה או משכנתא לשער הדולר או לשחר חליפין של מט"ח אחר, כמו האירו, הין היפני או הפרנק השוויצרי, משמעה שקרן ההלוואה צמודה לשער החליפין הרלוונטי הנסחר מידי יום.

ערך השער הקובע בכל הנוגע לתשלומי ההחזרים או סכום הפירעון עם החזרתה המלאה של ההלוואה, הוא זה שהוגדר ביום התשלום.

ריבית ההלוואה, לעומת זאת, נקבעת על פי ריבית הלייבור, שהיא הריבית הבין-בנקאית לציבור הלווים, כפי שהיא נסחרת בלונדון.

קריאה נוספת: אילו סוגי ריביות יש ומה עושים איתם?

הערך הקובע בכל הנוגע לשיעורי הריבית של הלוואה, מתעדכן אחת לשלושה או שישה חודשים – בהתאם לנהוג בבנק המשכנתאות בו נלקחה המשכנתא.

עוד חשוב לציין שגובה ההחזר החודשי במשכנתאות, מושפע הן מהשינויים בריבית והן מהתנודות בקרן.

הלוואות הצמודות למט"ח מושפעות יותר משינויים בשער החליפין, כך שגם הקרן וגם יתרת הקרן יורדות בכל מקרה של ירידה בשער הדולר (או של כל מט"ח אחר שנבחר להצמדה).

מטרת ההצמדה של הלוואה לדולר, באופן עקרוני, היא להבטיח שערך הכסף במטבע המקומי יישמר, וניתן יהיה לרכוש את אותו מספר דולרים באמצעות כספי ההחזר, כפי שניתן היה לקנות בסכום ההלוואה הראשוני.

 

כיצד משפיע, הלכה למעשה, ערך הדולר על רמת המחירים בארץ?

הקשר בין שער החליפין של הדולר לבין מדד המחירים לצרכן, המכונה כאמור 'תמסורת', משפיע ישירות על יוקר המחייה של כולנו.

בפועל, שער החליפין של הדולר משפיע ישירות על מחירי הרכבים, עלויותיהן של נסיעות לחו"ל וכן על מחיריהם של מרבית המוצרים המיובאים.

לא זו בלבד, אלא שחוזי רכישה ושכירות רבים עדיין מוצמדים, גם אם לא באופן רשמי, לשער הדולר, ובמציאות בה שיעור מחירי הדיור חולש על כ-25% ממדד המחירים לצרכן – מדובר בהשפעה משמעותית לכל הדעות.

מאחר ומחירי המט"ח, ובראשם המחיר בו נסחר הדולר, משפיעים ישירות על עלויות הרכבים, הדיור והנסיעות, הרי שירידות בשער הדולר מהוות גורם מרכזי לירידתו של מדד המחירים לצרכן.

מעבר למחאה הידועה בדבר יוקר המחייה בישראל, המתבטאת, כמובן, במדד מחירים גבוה יחסית למציאות במדינות מפותחות אחרות ברחבי העולם, למדד זה משמעויות כלכליות חשובות נוספות.

 

ערך הדולר משפיע הן על המחירים והן על הריבית השקלית בשוק

הבנת הקשר בין המדד לריבית השקלית בשוק, חיונית על מנת להבין כיצד משפיע בפועל שער הדולר על המצב הכלכלי האישי של כל משפחה ומשפחה בישראל.

הריבית השקלית, המכונה גם ריבית נומינלית, אמורה להיות תמיד גבוהה מאשר קצב עלייתם של המדד או של המחירים לצרכן במשק.

זאת מאחר והריבית מבטאת את 'מחיר הכסף', ומיועדת להעניק לגורמים המלווים תמורה על הלוואתם.

תמורה זו אמורה, מעצם משמעותה, לאפשר למלווה לרכוש בסכום ההחזר שיקבל בתום תקופת ההלוואה, יותר מוצרים מאלו שיכול היה לקנות כיום, לו היה בוחר שלא להלוות את כספו.

אי לכך, בתקופות בהן המדד נמוך, גם הריבית על ההלוואות יורדת, והיות ואותו מדד מושפע משער הדולר – ניתן לומר שירידה בערך הדולר עשויה לגרום הן להפחתה בריבית והן להוזלת המחירים לצרכן.

 

כיצד ניתן לאמוד את השינויים הצפויים בריבית בנק ישראל?

היכולת לאמוד את השינויים הצפויים, ולו באופן משוער, בריבית בנק ישראל, המתפרסמת שמונה פעמים בשנה, היא בעלת ערך רב להתנהלות הכלכלית של כל עסק ובית אב.

בהקשר זה חשוב להבין, שכאשר ריבית בנק ישראל יורדת, הוצאותיהן של משקי הבית במדינה עולות, ובמקביל לכך חלה עלייה בנטילת ההלוואות, שנהיות אטרקטיביות יותר.

כתוצאה מכך, נגרמת אינפלציה ועליית מחירים שמשתקפת בעלייה במדד.

לעומת זאת, עלייה בריבית בנק ישראל מאטה את רמת הצריכה ומפחיתה את שיעור ההשקעות – וכתוצאה מכך נגרמים האטה בפעילות הכלכלית וגידול ברמת האבטלה.

היות ובמדינת ישראל נהוג משטר להסדרת יעדי האינפלציה, בנק ישראל קובע את שיעורי הריבית לפיה.

לכן, במצב של עלייה באינפלציה – יעלה בנק ישראל את שיעורי הריבית, ואילו בתקופות שפל באינפלציה ומיתון כלכלי – תינקט מדיניות של הורדת הריבית.

 

משקיעים בבורסה? – חשוב לדעת שרמת הריבית משפיעה גם על מחירי המניות

בתקופתנו, כאשר ההשקעה ומסחר המניות בבורסה אינם מוגבלים למקצוענים בלבד, אלא נעשים גם על ידי אנשים פרטיים, חשוב לכל אחד להבין את הקשר בין רמת הריבית למחירי המניות.

ירידה ברמת הריבית במשק מאפשרת הפחתה בהוצאות מימונם של חברות ועסקים בשוק, ועלייה בשיעור הרווחיות שלהם.

מובן שעלייה ברווחיותה של חברה הנסחרת בבורסה, מעלה את ערך מניותיה, או במילים אחרות: משקיעים מוכנים לשלם יותר על רכישת מניותיה של חברה שרווחיותה גדלה.

בנוסף, ראוי לציין שכל ירידה ברמת הריבית מקטינה את פוטנציאל הרווחיות של השקעות באפיקי חיסכון בנקאיים.

במצב זה, משקיעים רבים יעדיפו להשקיע את כספם במניות, על פני השקעתו בתכניות חיסכון בנקאיות, מה שגורם לעלייה בביקוש וכתוצאה מכך גם במחירי המניות הנסחרות בבורסה.

התוצאה – כל ירידה בערך הריבית גורמת לעלייה במחירי המניות הנסחרות בבורסה בתל אביב.

 

חשיבותו של שער הדולר לכלכלה הישראלית

היות ובעידן הגלובליזציה סחר החוץ הוא מרכיב מרכזי בתוצר הלאומי, המשפיע הן על הכנסות המדינה והן על רמת התעסוקה, שער הדולר הפך לא מכבר לגורם מרכזי בכלכלה הישראלית.

כל עסקה מקוונת שנעשית במט"ח מחייבת את הלקוח לבדוק את שער הדולר במטרה להבין האם מדובר במחיר משתלם או מופקע.

מעבר לצרכן הפרטי, גם בנק ישראל בוחן ללא הרף את ערך השקל ביחס לשער הדולר ובהשוואה לסל המטבעות.

ראוי בהקשר זה לציין, כי ערכו של השקל התחזק מאוד במהלך העשור האחרון, בשיעור שווה ערך לכ-24.6% ביחס לסל המטבעות.

על אף שעליית ערך השקל מבטאת עוצמה ויציבות כלכליות, היא גורמת לפגיעה בכושר התחרות של ענפי הייצוא הישראליים השונים, ולכן בנק ישראל משתדל למתנה.

 

גורמים נוספים המשפיעים על שער הדולר ועל ערך השקל

ערכו של מטבע מושפע ממספר גורמים, ביניהם ניתן למנות את שיעור הצמיחה במשק, רמת הריבית, טיב התנהלותה הכלכלית של הממשלה והיקפי הגירעון והחוב הלאומיים, יתרות המט"ח של המדינה וטיב התזרים במטבע חוץ (שיכול להיות שלילי או חיובי).

עודפים בחשבון השוטף של מדינת ישראל בעשור האחרון, הביאו להתחזקות ארוכת טווח של המטבע המקומי, כלומר לייסוף בערכו של השקל.

ריבוי השקעות זרות בחברות, ארגונים ובטכנולוגיה המתפתחים בישראל, צמיחה כלכלית רציפה וייצוא בהיקפים רחבים והולכים – תמכו בהתחזקותו של השקל.

על מנת למתן את עליית ערך השקל, ולהגן על תחרותיות הייצוא הישראלי מול שווקים בינלאומיים, מתערב בנק ישראל מעת לעת ורוכש דולרים בעיתויים אקראיים.

על אף הפגיעה בכלכלה הישראלית בעקבות הסגר השני, נכון לעכשיו עדיין נמשכת מגמת התחזקות ערכו של השקל – בעוד שיציבותו של שער הדולר מעורערת, בין היתר בעקבות התקרבותו של מועד הבחירות לנשיאות בארה"ב.

 

לסיכום, אין ספק שלשער הדולר השפעה עצומה על הכלכלה הישראלית והעולמית כולה, לטובה ולרעה, ולכן חשוב להבין מהן המשמעויות הטמונות בתנודותיו, על מנת לדעת להיערך בהתאם.

שריינו מקום בהקדם!

שריינו מקום בקורס הבא! צלצלו 09-7661070 או השאירו פרטים, ונחזור בהקדם!

    שריינו מקום בקורס הבא! השאירו פרטים, ונחזור בהקדם!
    חייג אלינו פניה מהירה
    כניסת תלמידים 09-7661070 ויצמן 130, פר-סבא