מי תבע את מס הכנסה? ומהו מס ביתר?

מהו מס ביתר?

ההגדרה הפורמאלית של מס ביתר הוא מס ששולם לשנת מס מסוימת אשר עולה על סכום המס שנקבע על פי השומה שעשתה לאותה שנה.

במילים פשוטות יותר, מס ביתר הוא תשלום מס גבוה מזה שנדרש אדם לשלם.

באופן פשטני, מס הכנסה השנתי הנקבע לאדם, נקבע על פי היקף ההכנסות שלו לאותה השנה (כאשר ישנם נתונים נוספים אשר משוקללים לכדי התוצאה הסופית).

עם זאת, לפעמים ניתן לבצע את החישוב רק באופן רטרואקטיבי, ולכן המס משולם על פי הערכה.

 

בסוף שנת המס, אפשר לגלות כי הערכה זו הייתה שגויה, ושהאדם חויב במס גבוה או נמוך מזה שהיה אמור לשלם עבור אותה השנה.

כאשר האדם חויב בתשלומים גבוהים יותר, הדבר מכונה "מס ביתר".

ממש כפי שרשות המיסים ממהרת ליצור קשר עם אדם שיתברר שלא שילם את מלוא תעריף המס שלו עבור שנה מסוימת, ודורשת ממנו שישלים את החוב, כך גם הרשות מציעה לתת תשלומי החזר עבור מס ביתר.

 

עם זאת, הדבר ניתן רק כאשר רשות המיסים אכן מגלה את טעותה, ולעיתים ישנה אי-הסכמה בין תוצאת החישוב המתקבלת על ידי פרט מסוים לבין זו המתקבלת על ידי רשות המיסים.

במקרים שכאלה, יש להיעזר בכלים משפטיים כדי להסדיר את העניין.

 

מס ביתר בתביעה הייצוגית

התביעה שהוגשה בשנת 2017 היא תביעה ייצוגית בהיקף של למעלה מ-844 מיליון שקלים והיא הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד.

הטענה לתביעה הייצוגית היא שמס הכנסה גובה מס ביתר מכל העובדים השכירים במשק.

טענה זו מתבססת על כך שחישוב המס ששכיר מחויב לשלם נגזר מגובה ההכנסה של השכיר לפני שכלל ההוצאות המותרות לניכוי קוזזו ממנה.

ההוצאה העיקרית עליה מבוססת התביעה, היא ההוצאה על ביטוח לאומי.

ניתן לעשות סדר בדברים עם סידורם בנקודות הבאות:

  • על פי הדין, הסכום על פיו מס ההכנסה מחושב הוא הסכום שהכניס הפרט, לאחר ניכוי ההוצאות לשם ייצור ההכנסה.
  • הוצאות לשם ייצור ההכנסה הן ההוצאות המוכרות כהוצאות המותרות לניכוי.
  • אם תשלומי ביטוח לאומי נחשבים להוצאות לשם ייצור הכנסה, הרי שהם הוצאות המותרות לניכוי, ולכן יש לקזז אותן מסכום ההכנסה לפני חישוב מס הכנסה.
  • התשלומים החודשיים לביטוח לאומי אינם מקוזזים מסכום ההכנסה לפני חישוב מס הכנסה.
  • כך, מתקבל הפרש בין סכום ההכנסה שמהווה בסיס לחישוב בפועל, לבין סכום ההכנסה שאמור להוות בסיס לחישוב.
  • לפיכך, מס ההכנסה המתקבל גבוה מזה שהפרט חייב לשלם.
  • כאשר הפרט משלם מס גבוה מזה שהוא חייב בו, מתקבל מס ביתר.

 

בית המשפט יכריע האם תשלומי ביטוח לאומי הן הוצאות מותרות לניכוי

כפי שניתן לראות מן הסיכום, הנקודה שבית המשפט צריך לבחון היא האם תשלומי ביטוח לאומי נחשבים להוצאות לשם ייצור הכנסה.

התובע טוען שההוצאה על ביטוח לאומי היא הוצאה שהשכיר מחויב לשלם אותה במסגרת עבודתו וכתנאי להעסקתו – וכך היא אינה אלא הוצאה לשם ייצור הכנסה.

רשות המיסים דחתה את הטענה הזו, ואת בקשתו של התובע לקזז מסך הכנסתו את התשלום לביטוח לאומי.
לפיכך החליט התובע לפנות לבית המשפט, כך באמצעות תביעה ייצוגית של כל העובדים השכירים במשק.

על פי החישוב, התקבל הסכום הגבוה שעל פי התביעה צריך לחזור לציבור – 844.6 מיליון שקלים.

המקרים בהם ישנה זכות להחזרי מס כיום

על פי רשות המיסים, "כל אדם אשר שילם, או נוכה ממנו, מס הכנסה במהלך שנת מס, העולה על המס המגיע ממנו לאותה שנה, זכאי להחזר מס".

 

בעוד שהתביעה הייצוגית מבקשת לבחון נושא חדש כדי לקבוע האם הוא מהווה שגיאה בחישוב שדורשת החזרי מס, ישנם אינספור מקרים אשר כבר קבועים בחוק ולפיהם יש עילה לתשלומי החזר מס – ננסה לבחון את המקרים הנפוצים.

החזר מס במקרה של עבודה בשתי עבודות

כאשר אדם עובד בשתי עבודות, עליו לבצע תיאום מס כדי שיגבה ממנו מס המתאים להכנסתו הכוללת ולא ליותר מכך.

כך לרוב מתקבל מצב שתשלומי המס במלואם מנוכים מן המשכורת הגבוה מבין השתיים, ואילו מהמשכורת השנייה לא מנוכה כל סכום.

באופן זה, רשות המיסים אינה רואה את השינויים המתבצעים בגובה ההכנסה של השכיר מהעבודה השנייה.

באם סכום הכנסתו נמוך מן הצפוי, הרי שהמס שהיה עליו לשלם נמוך יותר, וכך מתקבל ששילם מס ביתר.

הדבר מהווה עילה להחזרי מס, ובהגשת הטפסים הנדרשים, יקבל השכיר את החזר המס.

 

החזרי מס בגין שינויים במשכורת

מקרה נוסף שעשוי לגרום לתשלומי מס גבוהים מאלו שהעובד נדרש להם הוא מקרה בה היקף המשכורת שלו מצטמצמת במהלך שנת המס.

תשלומי מס הכנסה החודשיים מחושבים על פי גובה המשכורת הצפויה בתחילת שנת המס, ויישארו קבועים במהלך כל שנת המס.

 

במהלך השנה יכולים לקרות שלל מקרים אשר יגרמו לצניחת סכום המשכורת של העובד – הפסקת עבודה, שינוי מקום העבודה הגורר ירידה במשכורת, יציאה לחופשה ללא תשלום, שנת שבתון ועוד.

במקרה שכזה, בתום שנת המס סך תשלומי המיסים שהעובד שילם יהיו גבוהים מאלו שהוא חייב בהם, וכך הוא יהיה זכאי להחזרי מס.

 

החזרי מס בגין תרומות

החוק קובע כי תרומות למוסדות צדקה, החל מסכום מסוים, מהוות הוצאות המותרות לניכוי.

הדבר נעשה כדי לעודד את הציבור לתרום סכומים גדולים למוסדות צדקה.
באופן זה נוצר הפרש בין התשלום של למס הכנסה לבין תוצאת החישוב לאחר קיזוז התרומה, וכך מתקבלת עילה להחזר מס.

 

החזרי מס לתושב ישוב ספר

כניסיון לעודד תושבים לגור באזורים המרוחקים ממרכז הארץ וליישב אותם, נקבעים הקלי מס על מי שמתגורר בהם לתקופה של שנה ויותר (כאשר שישה חודשים מהם בשנת המס המדוברת).

הקלי המס האלה יכולים להתקבל בצורה רטרואקטיבית, לאחר שתשלומי המס נעשה, ואז זכאים התושבים בהחזרי מס.

 

החזרי מס לעולים חדשים

עולה חדש זכאי לנקודות הקלה במס, אשר פעמים רבות אינן באמת גוררות את הניכויים שהן אמורות לגרור מסכום ההכנסה שלו.

כאשר הדבר מתרחש, מתקבל מצב בו העובד שילם מס גבוה מזה שהוא חייב בו, ואז הוא זכאי להחזרי מס.

 

החזרי מס בגין הפסדים בבורסה

ממש כפי שרווחים בבורסה כוללים חיוב במס, הפסדים בבורסה עשויים לגרור החזרי מס.

אדם אשר סבל מהפסדים בבורסה עשוי להיות זכאי להחזרים בהיקף של אלפי שקלים, ולכן מומלץ לו לבדוק את האפשרות לכך ולטפל בבירוקרטיה הנדרשת לשם החזרי המס.

החזרי מס לחיילים משוחררים ולמסיימי לימודים אקדמאיים

החוק מתחשב באזרחים אשר יוצאים לשוק העבודה לאחר היעדרות מלאה או חלקית ממנו, וכך מבקש לעזור להם להתאקלם.

הדבר נעשה באמצעות נקודות זיכוי ממס אשר ניתנות לחיילים משוחררים ולמסיימי לימודים אקדמאיים.

על אף זכאותם לנקודות אלה, פעמים רבות הדבר אינו נלקח בחשבון בעת חישוב המס.

באופן זה, הזיכוי מתקבל בצורת תשלומי החזרי מס.

 

החזרי מס בגין ילד נטול יכולת

הורים לילד המוגדר כנטול יכולת זכאים להקלות מס.

כאשר הילד מוחזק במוסד, גובה הזיכוי שווה ל-35% מהסכומים ששילמו ההורים בגין החזקת הילד במוסד.

כאשר אינו מוחזק במוסד, ההורים זכאים לשתי נקודות זיכוי שנתיות.

כאשר הקלות אלה אינן משוקללות בחישוב המס, ההורים זכאים להחזרים בתום שנת המס.

 

החזרי מס בגין החזקת קרוב משפחה במוסד

באופן דומה להקלות המס המתקבלות עבור ילד נטול יכולת אשר מוחזק במוסד, כך זכאי אדם להקלות דומות עבור כל קרוב משפחה מדרגה ראשונה המוחזק במוסד.

כאשר ההקלה הזו אינו משוקללת, האדם זכאי להחזרי מס בתום השנה.

 

החזרי מס בגין ילד לקוי למידה

הורים לילד בעל לקות למידה קשה (אשר מובדלת מלקות למידה קלה או בינונית באמצעות קריטריונים הקבועים בחוק), זכאים לשתי נקודות זיכוי מס.

במידה ונקודות אלה אינן משוקללות בחישוב המס, ההורים זכאים להחזרים בתום שנת המס.

 

החזרי מס למשפחה חד-הורית

הורה יחיד זכאי לנקודות זיכוי. כאשר נקודות אלה אינן משוקללות בחישוב המס, ההורה זכאי להחזרי מס בתום השנה.

 

החזרי מס בגין תשלום מזונות

מקרה נוסף של הקלה במס אשר עשויה לגרור החזרים כאשר היא אינה משוקללת בחישוב, הוא מקרה של הקלה בגין תשלום מזונות.

הורה גרוש המשלם מזונות בגין ילדים זכאי להקלות מס, והוא זכאי לנקודת זיכוי נוסף אם התחתן שוב ועדיין משלם מזונות בגין ילדיו מן הנישואין הקודמים.

 

החזרי מס לתושב חוזר

תושבים חוזרים זכאים לפטור ממסים עבור מכירת הנכסים אשר רכשו בחו"ל ועבור סכומי כסף שהופקדו לפיקדון.

כאשר הפטורים הללו אינם שוקללו בחישוב המס, בתוך שנת המס זכאי התושב החוזר להחזרי מס.

 

החזרי מס לנכים

אדם בעל נכות של 100% (ואף נכות של 90% במקרים מסוימים) זכאים לפטור ממס עד תקרת הכנסה מסוימת.

כאשר פטור זה אינו נלקח בחשבון, והמס נגבה מן העובד בכל מקרה, הוא יהיה זכאי להחזרי מס בתום השנה.

 

החזרי מס לשכיר העובד מהבית

שכיר העובד מן הבית זכאי לנכות מההכנסה החייבת את ההוצאות אשר היו כרוכות בייצור הכנסה זו.

כאשר המס הנגבה באופן חודשי מן העובד אינו משקלל את ההוצאות החודשיות הללו, בתום שנת המס יהיה העובד זכאי להחזרי מס על פי ההפרש המתקבל.

 

מס הכנסה בקורס חשבי השכר

דוד סלע - מנהל המכללהקורס חשבי השכר כולל את כל המידע הכרוך

בחישובי שכר והתשלומים הנלווים אליו.

באופן זה, מס ההכנסה ונושאי הקלות המס והחזרי המס מקבלים מעמד מיוחד בקורס, וכל המידע הרלוונטי עליהם נכלל בקורס.

בוגרי הקורס יוצאים מכותלי המכללה כאשר הם מכירים בבקיאות את רזי החוקים והצווים של מס הכנסה ושל המיסים האחרים אשר יש להם השפעה על שכר העובדים.

5/5

שריינו מקום בקורס הבא!

חייגו עכשיו 09-766-1070

או השאירו פרטים, ונחזור בהקדם!