תזרים מזומנים

תזרים מזומנים מתייחס לתנועת הכסף שנכנס ויוצא מהעסק בצורת מזומן. הוא מתעד את התקבולים הכספיים באורך זמן ומסייע בתכנון תקציבי, ניהולי וחישובי רווחיות. דו"ח תזרימי המזומנים מציג את התנועות הכספיות במזומן בארבעה חלקים עיקריים: התקבול הכספי הראשון (הכנסות מזומנות), התקבול הכספי השני (הוצאות מזומנות), סכומי המזומן הפתוחים בפתיחת התקופה, וסכומי המזומן הסופיים בסיום התקופה. דו"ח זה שונה מדו"ח רווח והפסד מכיוון שהוא מתמקד בתנועות מזומנות בלבד, מבלי להתייחס לרווחים או הפסדים.

5/5

שריינו מקום בקורס הבא!

חייגו עכשיו 09-766-1070

או השאירו פרטים, ונחזור בהקדם!